A villámvédelmi felülvizsgálat esetén az épületek jellegétől függően az ajánlat előtt vagy helyszíni felmérést végzünk, ahol megvizsgáljuk az épületek villámvédelmi rendszerének tulajdonságait vagy a kapott dokumentáció adatait dolgozzuk fel.

Villámvédelmi felülvizsgálat: Az épületek / építmények villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát az  54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) és a hatályos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) írja elő kötelező jeleggel.

A felülvizsgálatra közvetlenül vonatkozó fontosabb részletek az OTSZ-ből és a TvMI-ből:

“OTSZ – 132. Villámvédelem felülvizsgálata

 1. § Anem norma szerinti villámvédelemhatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 2. a) a létesítést követően az átadás előtt,
 3. b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 4. c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
 5. § (1) Anem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatáta létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

 1. a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 2. b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 3. c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 4. d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
 5. §(1) Anorma szerinti villámvédelemrőlszóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 6. a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 7. b) a létesítést követően az átadás előtt,
 8. c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
 9. d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.”

A villámvédelmi felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

 1. Adatgyüjtés / adatbekérés.

A vizsgálandó épületek / építmények jellegétől és számától függően az ajánlat megadása előtt vagy helyszíni felmérést végzünk, amely során megvizsgálajuk az épükületek / építmények külső és belső villámvédelmi rendszerének meglétét illetve tulajdonságait vagy a kapott dokumentáció releváns adatait dolgozzuk fel.

 1. Részletes árajánlat elkészítése

Az írásos ajánlat tartalmazza a vizsgálandóépületek / építmények villámvédelmiberendezésének pontos meghatározását, a felülvizsgálat egyösszegű díját, a teljesítés helyét és határidejét illetve a fizetési feltételeket.Az árajánlat készítése minden esetben ingyenes. Az ájánlatot elektronikus formában készítjük el és email-ben küldjük el az ügyfeleknek. Telefonos megkeresés során csak szakmai tájékoztatást nyújtunk, árajánlatot csak írásban készítünk és adunk.

 1. Megrendelés fogadása / szerződés kötés

Az elküldött árajánlat elfogadásáról elektronikus választ kérünk, amely megérkezését mi telefonon vagy email-ben visszaigazolunk. Jelentős volumenű vagy több típusú felülvizsgálatot magába foglaló feladat esetén vállalkozói szerződést kötünk.

 1. Helyszíni felülvizsgálat és mérések elvégzése

A helyszíni felülvizsgálatot minden esetben előre egyeztetett időpontban és időtartamban végezzük el. A méréseket a legkorszerűbb méréstechnikai eszközökkel és minimalizált üzemi kieséssel végezzük el.

 1. Dokumentálás / átadás – átvétel

A felülvizsgálati dokumentációt a Magyar Eltktrotechnikai Egyesület (MEE) által javasolt formátumban és az OTSZ és TvMI előírásai alapján készítjük el. A dokumentációt  papír alapú nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk ügyfeleinknek, amelyek tartalmazzák a részletes mérési jegyzőkönyveket is.

Villámvédelmi felülvizsgálat referenciáink

Villanyszerelés-Villámvédelem Kapcsolatfelvétel